Verb Conjugation in english

Verb Conjugation in english
Verb Conjugation in english

Verb Conjugation in english

In English, the verb we use in a sentence depends on its subject. How the verb changes is called a conjugation.
There are six object ‘persons’.

First person singular

I am British.

I speak English.

Second person singular

You are British.

You speak English.

Third person singular

He is British.

He speaks English.

She is British.

She speaks English.

It is British.

It speaks English.
First person plural

We are British.

We speak English.

Second person plural

You are British.

You speak English.

Third person plural

They are British.

They speak English.

Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy
Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*