Using Well or Good?

Using Well or Good
Using Well or Good

Using Well or Good?

What’s the difference between well and good?

Basically, use good to describe a thing and use well to describe an activity.

Good is an adjective

Use good to describe a noun.

You smell good. I like your perfume.
(good describes the noun you)

This is a good song.

What a good boy.

You speak good English.
Well is an adverb

Use well to describe a verb, adjective or another adverb.

She did well on the test.
(well describes the verb did)

The song is well written.

He’s a well behaved boy.

You speak English well.

Use well for health

I heard you were ill, how are you now?
I’m well thanks.

Use good for an emotion

You have a test tomorrow, how do you feel?
I’m feel good.

Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy
Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*