Tục ngữ Yếu mạnh – Thế lực

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Yếu mạnh – Thế lực

Tuyển tập Tục ngữ Yếu mạnh – Thế lực hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Lực bất như mưu.

Làm thầy thì dễ, thế chuộng thì khó.

Thân lừa ưa nặng.

Già đòn non nhẽ.

Chó chưa cắn đã chìa răng ra.

Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

Chó chùa bắt nạt chó làng.

Cả vú lấp miệng em, cả hèm lấp miệng hũ.
Nước khe đè nước suối.

Cây cả ngả bóng rợp.

Cây yếu gió lay, cây cao bóng cả.

Trâu mạnh trâu được, cỏ mạnh cỏ được.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy