Tục ngữ Ý chí – Tính kiên trì

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Ý chí – Tính kiên trì

Tuyển tập Tục ngữ Ý chí – Tính kiên trì hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Còn răng nào cào răng ấy.

Nặng nhặt chặt bị.

Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ.

Giữ được người ở, chứ không ai giữ được người đi.

Dẫu rằng chí thiển tài hèn, chịu khó nhẫn nại làm nên cơ đồ.

Mưu cao chẳng bằng chí dày.

Có chí làm quan, có gan làm giàu.

Có chí làm nên.

Còn nước còn tát.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy