Tục ngữ Xây dựng – Phá hoại

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Xây dựng – Phá hoại

Tuyển tập Tục ngữ Xây dựng – Phá hoại hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp.

Cha làm thầy, con bán sách.

Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ.

Để một thì giàu, chia nhau thì khó.

Cho áo, tiếc dải.

Cái áo còn may được nữa là cái dải.

Con trâu mua được nữa là chạc mũi.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy