Tục ngữ Vui buồn – Sướng khổ

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Vui buồn – Sướng khổ

Tuyển tập Tục ngữ Vui buồn – Sướng khổ hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Phần 1

Thứ nhất thì mồ côi cha, thứ nhì gánh vã, thứ ba buôn thuyền.

Một người cười, mười người khóc.

Có thân phải khổ vì thân.

Có thân thì khổ, có khổ mới nên thân.

Đói rụng râu, sầu rụng tóc.

Đẹp như tiên, lo phiền cũng xấu.

Vui một đêm thành tiên, phiền một đêm thành cú.

Vui đâu, chầu đấy.

Vui cảnh nào, chào cảnh ấy.

Một điều mừng, trăm điều lo lắng.

Phần 2

Sướng một lúc, khổ một đời.

Sướng lắm khổ nhiều.

Sướng quá hoá cuồng.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy