Tục ngữ Vạy mượn – Nợ nần

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Vay mượn – Nợ nần

Tuyển tập Tục ngữ Vay mượn – Nợ nần hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Hay đi chợ, để nợ cho con.

Sống nợ nần, chết thần thiêng.

Tốt vay dày nợ.

Vay nên nợ, đợ nên ơn.

Nhất tội nhì vợ.

Tiền nằm lãi chạy.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy