Tục ngữ Tương xứng – Phù hợp

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Tương xứng – Phù hợp

Tuyển tập Tục ngữ Tương xứng – Phù hợp hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Đò nào, sào ấy.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Chọn mặt gửi vàng.

Tiền vàng xỏ lõi lụa.

Tiền nào của ấy.

Trò nào, trống ấy.

Cá cả ở vực sâu.

Nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo.

Nồi nào vung nấy.

Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy