Tục ngữ Trước sau – Mới cũ

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Trước sau – Mới cũ

Tuyển tập Tục ngữ Trước sau – Mới cũ hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Trước lạ, sau quen.

Ơn cố tri ân.

Ma cũ bắt nạt ma mới.

Có mới nới cũ.

Cũ người, mới ta.

Năng may hơn dày giẻ.

Chẳng ngon cũng thể sốt, chẳng tốt cũng thể mới.

Đầu xuôi, đuôi lọt.

Kim chỉ có đầu, tằm tơ có mối.

Có tiền thì hậu mới hay.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy