Tục ngữ Tranh chấp

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Tranh chấp

Tuyển tập Tục ngữ Tranh chấp hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Đánh nhau chia gạo, chào nhau ăn cơm.

Đồ tể đánh nhau nong thịt.

Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy