Tục ngữ Trách nhiệm

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Trách nhiệm

Tuyển tập Tục ngữ Trách nhiệm hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.




Xấu mặt xin tương, cả phường cùng húp.

Trăm tội đổ đầu oản.

Chó gầy hổ mặt người nuôi.

Bò ăn mạ, có dạ bò chịu.

Ai đội mũ lệch, xấu mặt người ấy.

Của ai, tai nấy.

Bụng làm, dạ chịu.

Ai làm người ấy chịu.




Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu.

Lắm thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng.

Đun bếp thì đừng ẵm em.

Xay lúa thì đừng ẵm em.

Bút sa, gà chết.

Dắt voi phải tìm đường cho voi đi.

Cơm vua, nợ dân.

Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào.

Gà đẻ thì gà cục tác.

Đỉa bám chân ai, người ấy gỡ.

Cờ đến tay ai, người ấy phất.




Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy