Tục ngữ Tình thương

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Tình thương

Tuyển tập Tục ngữ Tình thương hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Bỏ thì thương, vương thì tội.

Một thời loạn bằng vạn thời bình.

Chim kêu ai nỡ bắn.

Không ai đóng vai vật đứa què.

Thịt da ai cũng là người.

Ăn nhạt mới biết thương đến mèo.

Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Tay đứt, ruột sót.

Thương người như thể thương thân.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy