Tục ngữ Tính sòng phẳng – Công bằng

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Tính sòng phẳng – Công bằng

Tuyển tập Tục ngữ Tính sòng phẳng – Công bằng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Cá mè một lứa.

Chỗ cao cào chỗ thấp.

Ăn cho đều, kêu cho sòng.

Vay thì trả, chạm thì đền.

Có vay có trả, mới thỏa lòng nhau.

Tiền trao ra, gà bắt lấy.

Tiền trao cháo múc.

Tiền trả mạ nhổ.

Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy