Tục ngữ Tính hà tiện

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Tính hà tiện

Tuyển tập Tục ngữ Tính hà tiện hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Cho áo, tiếc dải.

Hà tiện mới có, phũ như chó mới giàu.

Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện.

Buôn tàu không giàu bằng hà tiện.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy