Tục ngữ Tính chủ quan – Tự kiêu

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Tính chủ quan – Tự kiêu

Tuyển tập Tục ngữ Tính chủ quan – Tự kiêu hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Văn mình, vợ người.

Chưa học đui đã học bói gia sự.

Chưa học bò đã lo học chạy.

Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy