Tục ngữ Tính cẩn thận

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Tính cẩn thận

Tuyển tập Tục ngữ Tính cẩn thận hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Chưa có vàng đã lo túi đựng.

Chưa giàu đã lo mất trộm.

Chưa làm vòng đã lo ăn thịt.

Làm khi lành để dành khi đau.

Chém tre phải dè đầu mắt.

Chẻ tre nghe gióng.

Chạy buồm xem gió.

Dòm giỏ bỏ thóc.

Đo bò làm chuồng.

Thấy có thóc mới cho vay gạo.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy