Tục ngữ Tiết kiệm – Hoang phí

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Tiết kiệm – Hoang phí

Tuyển tập Tục ngữ Tiết kiệm – Hoang phí hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Để một thì giàu, chia nhau thì khó.

Ăn cháo để gạo cho vay.

Chín đụn chẳng coi, một lo ăn dè.

Bớt bát mát mặt.

Tiết kiệm sẵn có đồng tiền, phòng khi túng nhỡ không phiền lụy ai.

Làm người phải biết tiện tằn, đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi.

Phí của trời, mười đời chẳng có.

Có kiêng có lành, có dành có lúa.

Ít chắt chiu, hơn nhiều vung phí.

Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy