Tục ngữ Tiền bạc – Của cải

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Tiền bạc – Của cải

Tuyển tập Tục ngữ Tiền bạc – Của cải hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Phần 1

Nhất tội nhì vợ.

Tiền nằm lãi chạy.

Tiền trong nhà tiền chửa, tiền ra cửa tiền đẻ.

Có tiền khôn như rái, không của thì dại như lư.

Phóng tài hoá thu nhân tâm.

Của đi thay người.

Có của dò được người.

Tiền đến đâu mau đến đấy.

Của bụt mất một đền mười.

Của vua có thần, của dân có ma.
Phần 2

Có của thì của trăm dò.

Trăm ơn không bằng hơn tiền.

Hết tiền tài, nhân nghĩa tận.

Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai.

Vàng đỏ nhọ lòng son.

Của làm hư nết.

Của ít lòng nhiều.

Bà tiền, bà thóc, bà cóc cần ai.

Ông tiền, ông thóc, ông cóc cần ai.

Gà chê thóc chẳng bới, người mới chê tiền.
Phần 3

Giàu người không bằng giàu của.

Người ghét của yêu.

Của làm hại người.

Lấy của che thân, không ai lấy thân che của.

Có của lấy của che thân, không của lấy thân che của.

Một con một cửa ai từ.

Của đau con xót.

Người sống của còn, người chết của hết.

Còn người thì còn của.

Ốm tiếc thân, lành tiếc của.
Phần 4

Có tiền mua tiên cũng được.

Lắm tiền nhiều bạc là tiên trên trời.

Nhất chơi tiền, nhì giỡn tiền.

Của một đồng công một nén.

Của bàn chân bàn tay.

Người khôn của khó.

Của dễ được thì dễ mất.

Tiền của như nước thủy triều.

Tiền không chân, xa gần đi khắp.

Cơm là gạo, áo là tiền.
Phần 5

Tiền là cha vàng, mẹ bạc, bác đồng đen.

Của trời trả trời.

Của Bụt thiêu cho Bụt.

Của thiên trả địa.

Của trời trả đất.

Của chợ trả chợ.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy