Tục ngữ Thưởng phạt

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Thưởng phạt

Tuyển tập Tục ngữ Thưởng phạt hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Mười quan tiền công, không bằng một đồng tiền thưởng.

Trăm tội cũng vào một gông.

Tội tạ, vạ lây.

Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy