Tục ngữ Thói quen

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Thói quen

Tuyển tập Tục ngữ Thói quen hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.

Thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi.

Ngựa quen đường cũ.

Chó đen giữ mực.

Cá thia quen chậu, chồn đen quen hàng.

Đánh chết cái nết chẳng chừa.

Ở quen thói, nói quen sáo.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy