Tục ngữ Thật thà

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Thật thà

Tuyển tập Tục ngữ Thật thà hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Thật thà là cha dại.

Thật thà ma vật không chết.

Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.

Những người tính nết thật thà, đi đâu cũng được người ta tin dùng.

Giàu về hàng nén, chẳng giàu về xén bờ.

Thật thà là cha quỷ quái.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy