Tục ngữ Tập thể – Cá nhân

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Tập thể – Cá nhân

Tuyển tập Tục ngữ Tập thể – Cá nhân hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Ăn chẳng có, khó đến mình.

Con sâu bỏ rầu nồi canh.

Có mình thì giữ.

Xấu mặt xin tương cả phường cùng húp.

Hễ chung thì chạ.

Sẩy đàn tan nghé.

Trống hết hơi mõ chẳng còn cốc.

Dễ người dễ ta.

Có người có ta.

Cả bè hơn cây nứa.
Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.

Trâu có đàn, bò có lũ.

Khôn độc sao bằng ngốc đàn.

Dại bầy hơn khôn độc.

Đông tay hơn hay làm.

Nhiều áo thì ấm, nhiều người thì vui.

Rậm người hơn rậm của.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy