Tục ngữ Sự thông cảm

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Sự thông cảm

Tuyển tập Tục ngữ Sự thông cảm hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Nhiều no lòng, ít mát ruột.

Nhiều làm phúc, ít làm duyên.

Khó, giúp nhau mới thảo; giàu, trừ nợ không ơn.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy