Tục ngữ Sự thật

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Sự thật

Tuyển tập Tục ngữ Sự thật hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Cháy nhà mới ra mạch chuột.

Cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng lòi ra.

Vén mây mù mới thấy trời xanh.

Sự thật che sự bóng.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy