Tục ngữ Sự thái quá

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Sự thái quá

Tuyển tập Tục ngữ Sự thái quá hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Tức nước vỡ bờ.

Già néo đứt dây.

Ăn lắm ỉa nhiều.

Trèo cao ngã đau.

Bỡn quá hóa thật.

Hiền quá hóa ngu.

Nể quá hóa sợ.

Quá giận mất khôn.
Càng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiều.

Ăn lắm hay no, cho lắm hay phiền.

Cả thèm chóng chán.

Già kén kẹn hom.

Kén quá hóa lỏng.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy