Tục ngữ Sự suy diễn

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Sự suy diễn

Tuyển tập Tục ngữ Sự suy diễn hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Hạt trước mưa đâu, hạt sau mưa đấy.

Nhất sự suy vạn sự.

Đẹp mắt ta, ra mắt người.

Bắt mạch người trong, bong ra người ngoài.

Vừa mắt ta, ra mắt người.

Suy bụng ta, ra bụng người.

Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy