Tục ngữ Sự phụ thuộc

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Sự phụ thuộc

Tuyển tập Tục ngữ Sự phụ thuộc hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Cạn ao, bèo xuống đất.

Vượn lìa cành, có ngày vượn rũ.

Cá mạnh về nước.

Cá sống vì nước.

Bò chết chẳng khỏi rơm.

Làm tùy phủ, ngủ tùy chồng.

Làm nghề chài phải theo đuôi cá.

Cách sông nên phải lụy đò.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy