Tục ngữ Sự hiểu biết – Kinh nghiệm

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Sự hiểu biết – Kinh nghiệm

Tuyển tập Tục ngữ Sự hiểu biết – Kinh nghiệm hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Phần 1

Qua cơn gió cả mới biết cây cứng mềm.

Chọn đá thử vàng.

Vàng thật chẳng sợ chi lửa.

Lửa lò thét ngọn, vàng càng nên trong.

Thức khuya mới biết đêm dài.

Có đứt tay, mới hay thuốc.

Choại vỏ dưa, vỏ dừa phải tránh.

Một cầu giập dái, rái mọi cầu.

Phải một cái, rái đến già.

Lần trước bị đau, lần sau phải chừa.
Phần 2

Cái trước đau, cái sau rái.

Có phải mới trải.

Thất bại là mẹ thành công.

Đâm đi đâm lại, gái dại cũng làm nên.

Trước có vụng rồi sau mới khéo.

Trước dại sau khôn.

Có dốt mới khôn.

Bảo bận này hay bận khác.

Cần bát như chuyên.

Quen tay hay việc.
Phần 3

Trăm hay chẳng bằng tay quen.

Trăm nghe chẳng bằng một thấy.

Cho vàng không bằng trỏ đàng đi buôn.

Biết việc trời, muôn đời không khổ.

Điếc không sợ súng.

Voi điếc dạn súng.

Qua cầu nào biết cầu ấy.

Đi về nhà nói khoác.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Hơn một ngày, hay một chước.

Sống lâu biết nhiều sự lạ.

Thua keo này bày keo khác.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy