Tục ngữ Sự giận dữ

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Sự giận dữ

Tuyển tập Tục ngữ Sự giận dữ hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Giận người dưng thêm phiền.

Giận đứa ngu, quên ngủ; mê vận lú, quên ăn.

Khi giận, ai bẻ thước mà đo.

Giận mất khôn, lo mất ngon.

Cả giận mất khôn, bây giờ cắn rốn lại còn được ru?

Cả giận, mất khôn.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy