Tục ngữ Sinh sản

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Sinh sản

Tuyển tập Tục ngữ Sinh sản hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Người chửa, cửa mả.

Sinh nở có thì.

Một con sa bằng ba con đẻ.

Ba tháng còn sảy, bảy tháng con sa.

Sinh được một con mất một hòn máu.

Một con so, lo bằng mười con dạ.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy