Tục ngữ Phương tiện giao thông

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Phương tiện giao thông

Tuyển tập Tục ngữ Phương tiện giao thông hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Chèo xuôi mát mái.

Chạy buồm xem gió.

Xe không bánh như cánh không lông.

Một nạm gió bằng một bó chèo.

Ngày đàng không bằng gang nước.

Đi mười bước xa, hơn đi ba bước lội.

Mưa tránh chỗ nắng, nắng tránh chỗ đen.

Đường cái ở cửa miệng.

Chân không có rễ, đất không nể ai.

Buộc được chân voi chân ngựa, chứ buộc sao được chân người.

Xa mỏi chân, gần mỏi miệng.

Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ.

Lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy