Tục ngữ Ốm đau – Thuốc thang

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Ốm đau – Thuốc thang

Tuyển tập Tục ngữ Ốm đau – Thuốc thang hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Số giàu đem đến dửng dưng, lọ là con mắt tráo trưng mới giàu.

Bần cùng bất đắc dĩ, có lòi tỹ mới phải dịt lá vông.

Thuốc tra ma cúng.

Thuốc không hay bằng thang.

Thuốc có cam thảo, nước có lão thần.

Thuốc Nam đánh giặc, thuốc Bắc lấy tiền.

Đau chóng, đã chầy.

Thuốc đắng dã tật.

Cờ ba cuộc, cơm ba bát, thuốc ba thang.

Bệnh nào thuốc ấy.

Cứu bệnh như cứu hỏa.

Để đau chạy thuốc, chẳng tành giải trước thì hơn.

Đau một giây, chết một giờ.

Thà đau ngất, chẳng thà giắt răng.

Từ gót chí đầu đau đâu khôn đấy.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy