Tục ngữ Nội dung – Hình thức

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Nội dung – Hình thức

Tuyển tập Tục ngữ Nội dung – Hình thức hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Phần 1

Chưa được ăn bánh, bóc lá đã từng.

Thà cho ăn chẳng thà cho thấy.

Đánh mõ không bằng gõ thớt.

Cả cánh bè to hơn văn tự.

Sù sì da cóc, lắm thóc thì hơn.

Ăn lấy chắc, mặc lấy bền.

Ăn lấy đặc mặc lấy dày.

Áo dài chẳng ngại quần thưa.

Cá mạnh về vây.

Chim mạnh về cánh.
Phần 2

Thánh thiêng về đồ thờ.

Thành hoàng thiêng về bộ hạ.

Chân tốt về hài, tai tốt về noãn.

Chùa rách, Phật vàng.

Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng.

Ăn cướp dở không bằng ăn trộm.

Bùa không hay, hay về chú.

Rượu ngon bất luận be sành, áo rách khéo vá hơn lành vụng may.

Thờ thời dễ, giữ lề thời khó.

Giữ tiếng chẳng tày giữ miếng.
Phần 3

Thà sợ khái, chẳng thà sợ cứt khái.

Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Thủ thỉ nhưng mà quỉ ma.

Có ăn có gọi mới gọi là trâu.

Người có tiếng không mạnh thì bạo.

Lòa yếm thắm, ai lòa trôn kim.

Cá vàng bụng bọ.

Thế gian lắm kẻ mơ màng, thấy hòn son đỏ ngỡ ngàng mới tô.

Khác lọ, cùng một nước.

Thay quần thay áo thay hơi, thay dáng thay dấp nhưng người không thay.
Phần 4

Nước mắm xem màng, thành hoàng xem tàn quạt.

Đình nào, thành hoành ấy.

Chùa nào, bụt nấy.

Người làm sao, chiêm bao làm vậy.

Trông mặt, đặt tên.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy