Tục ngữ Nguyên nhân – Nguồn gốc

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Phần 1

Sinh sự, sự sinh.

Lắm mã thì cả đống tro.

Quan cả vạ to.

Lớn thuyền thì sóng lớn.

Lớn người, to ngã.

Ăn mặn khát nước.

Ăn độc chốc đít.

Lắm rễ nhiều cành.

Cả cây, nây buồng.

Nhiều vốn nhiều lãi, nhiều nái nhiều đẻ.
Phần 2

Có vốn rồi mới có lãi.

Có tích mới dịch nên tuồng.

Có thóc mới bóc ra gạo.

Có bột mới gột nên hồ.

Trăm sông đổ ra bể.

Trăm cái tên nhằm một cái đụn.

Làm quan muốn sang, bán hàng muốn đắt.

Vị đầu heo, gánh gốc chuối.

Có cây dây mới leo.

Vị cây dây quấn.
Phần 3

Bắc cầu mà noi, ai bắc cầu mà lội.

Thổi lửa cháy lửa, không ai thổi lửa cháy miệng.

Sói vào nhà, không mất gà cũng mất vịt.

Sanh không thủng cá đi đường nào.

Không bóp cổ, chẳng lè lưỡi.

Không gấp đi đâu tối, không vội đi đâu đêm.

Không có lửa, sao có khói.

Cháy rừng bởi chưng tí lửa.

Cái sẩy nẩy cái ung.

Cơm sống vì nồi, không sống vì vung.
Phần 4

Chua ngọt tại cây.

Nguồn đục thì dòng cũng đục.

Dột từ nóc dột xuống.

Giòi từ trong xương giòi ra.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy