Tục ngữ Người cầm đầu

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Người cầm đầu

Tuyển tập Tục ngữ Người cầm đầu hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Sẩy đàn tan nghé.

Vắng chúa đàn, tan con nghé.

Vắng chúa nhà, gà bới bếp.

Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm.

Nhà không chủ như tủ không khóa.

Quân vô tướng như hổ vô đầu.

Một miếng trống gióng nghìn quân.

Làm có chúa, múa có trống.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy