Tục ngữ Nghề nghiệp

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Nghề nghiệp

Tuyển tập Tục ngữ Nghề nghiệp hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Phần 1

Làm thầy địa lý mất mả táng cha.

Miệng bà đồng, như lồng chim khướu.

Thứ nhất thục bi, thứ nhì quản tượng.

Giầu chủ kho, no nhà bếp.

Phần đàn em, ăn thèm vác nặng.

Gái đĩ già mồm, kẻ trộm trắng răng.

Là lượt là vợ thông lại, nhễ nhại là vợ học trò.

Muốn giàu thì buôn bè, muốn què thì tập vật.

Thợ sơn bôi bác, thợ bạc lọc lừa.

Bẩn như thợ nề, chỗ ăn chỗ ngủ như dê nó nằm.
Phần 2

Sáng giũa cưa, trưa mài đục.

Muốn giàu nuôi lợn nái, muốn hại nuôi bồ câu.

Một đồng một giõ, chẳng bỏ nghề đâu.

Mễ tận dân tàn.

Nhất sĩ, nhì nông, tam công, tứ cổ.

Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay.

Một nghề thì sống, đống nghề thì chết.

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy