Tục ngữ Ngay thẳng

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Ngay thẳng

Tuyển tập Tục ngữ Ngay thẳng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Người ngay mắc cạn, kẻ gian vui cười.

Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà.

Mất lòng trước, được lòng sau.

Cây ngay chẳng sợ chết đứng.

Một câu nói ngay, bằng làm chay cả tháng.

Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.

Làm tôi ngay, ăn mày thật.

Của ngang chẳng góp, lời tà chẳng thưa.

Tu thân rồi mới tề gia, lòng ngay nói thật gian tà mặc ai.

Giàu về hàng nén, chẳng giàu về xén bờ.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy