Tục ngữ Mê tín – Dị đoan

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Mê tín – Dị đoan

Tuyển tập Tục ngữ Mê tín – Dị đoan hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Phần 1

Thổ công là cha, chúa nhà là con.

Đất có tuần, dân có vận.

Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề.

Ma dựa bóng cây.

Nhện đen phải mắng, nhện trắng được ăn.

Nhện sa, xà đón.

Chó lê trôn, gà gáy gở.

Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu.

Trâu trắng đi đâu, mất mùa đến đấy.

Cú kêu ra ma.
Phần 2

Được bạc thì sang, được vàng thì độc.

Thóc gạo có tinh.

Mồng năm, mười bốn, hăm ba; đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn.

Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba.

Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: tứ hành xung.

Giàu giờ Ngọ, khó giờ Mùi.

Ra ngõ gặp gái, mọi cái mọi may.

Trai tay trái, gái tay mặt.

Nốt ruồi ở cổ có lỗ tiền chôn.

Miệng bà đồng lồng chim khướu.
Phần 3

Nghe thầy bói, đói rã họng.

No ăn thì đắt bói, đói ăn thì đắt khoai.

Chưa học đui, đã đòi bói ra sự.

Sống thì ôm ấp khư khư, chết thì lại cứ bùa trừ bùa treo.

Lẽ thầy đạo, gạo thầy tu.

Ăn mặn nói ngay, hơn ăn chay nói dối.

Có bệnh bái tứ phương, không bệnh đồng hương không mất.

Xem ngày không tày đốt mụn.

Ở yên chẳng lành, đọc canh chịu tội.

Đang yên đang lành đọc canh phải tội.

Thầy bói, nói dựa.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy