Tục ngữ Lòng tin – Hy vọng

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Lòng tin – Hy vọng

Tuyển tập Tục ngữ Lòng tin – Hy vọng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Hết cơn bĩ cực, đến kỳ thái lai.

Hết cơn hoạn nạn, đến tuần hiển vinh.

Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.

Ai đội đá mà sống ở đời.

Trời không đóng cửa ai.

Non cao cũng có đường trèo, những bệnh hiểm nghèo có thuốc thần tiên.

Non cao cũng có đường trèo, đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi.

Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy