Tục ngữ Lẽ phải

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Lẽ phải

Tuyển tập Tục ngữ Lẽ phải hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời.

Phải chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua phép.

Nói phải củ cải cũng nghe.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy