Tục ngữ Làng – Nước

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Làng – Nước

Tuyển tập Tục ngữ Làng – Nước hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Phần 1

Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy.

Bụng lép vì đình, bụng phình vì chùa.

Thứ nhất nêu cao, thì nhì pháo kêu.

Một miếng giữa làng, bằng một sàng xó bếp.

Thiếu thuế vua, chứ ai thua việc làng.

Phép vua thua lệ làng.

Ơn vua giấy vàng, ơn làng giấy trắng.

Làng theo lệ làng, nước theo lệ nước.

Đất vua chùa làng, phong cảnh bụt.

Đất có lề, quê có thói.
Phần 2

Giàu thú quê, không bằng kéo lê ở chợ.

Ơn dân như hạt cơm dính mỡ.

Quan sang cũng bởi làng mà ra.

Sống ở làng, sang ở nước.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy