Tục ngữ Kiện cáo

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Kiện cáo

Tuyển tập Tục ngữ Kiện cáo hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Năm tiền có chứng, một quan có cớ.

Kiện gian, bàn ngay.

Vô phúc đáo tụng đình, tụng đình rình vô phúc.

Vô phúc đáo tụng đình.

Vô phúc bước cửa quan.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy