Tục ngữ Khéo vụng

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Khéo vụng

Tuyển tập Tục ngữ Khéo vụng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Người vụng đan thúng giữa đường.

Vụng tay hay con mắt.

Vụng chèo khéo chống.

Vụng đẽo khéo chữa.

Đất cứng trồng cây ngả nghiêng.

Mật ngọt chết ruồi, mặn mắm chế giòi.

Lạt mềm buộc chặt.

Khéo làm tôi vụng, vụng chẳng làm tôi ai.

Áo rách khéo vá hơn lành vụng may.

Khéo vá vai, tài vá nách.

Khôn khéo vá may, vụng về cày cấy.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy