Tục ngữ Khen chê

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Khen chê

Tuyển tập Tục ngữ Khen chê hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Công ai nấy chờ, tội ai nấy chịu.

Chê của dì, lấy gì làm bữa.

Người cười trước, làm chước cho kẻ cười sau.

Cười người ba tháng, ai cười ba năm.

Cười người chẳng ngẫm đến ta, thử sờ lên gáy xem xa hay gần.

Trách mình trước, trách người sau.

Gièm nên xấu, khen nên tốt.

Khen người thì tốt, giột người thì xấu.

Cha hát con khen ai chen vô lọt.

Mẹ hát con khen hay.

Hay thì khen hèn thì chê.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy