Tục ngữ Khác nhau

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Khác nhau

Tuyển tập Tục ngữ Khác nhau hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Cóc có gan cóc, kiến có gan kiến.

Bống có gan bống, bớp có gan bớp.

Chơi mỗi người một thích, lịch mỗi người một vẻ.

Khôn ngoan mỗi người một tý, lịch sự mỗi vẻ một hay.

Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật.

Nước có khi trong khi đục, người có kẻ tục người thanh.

Của ba loài, ngươi ba đấng, không phải ai cũng như ai.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy