Tục ngữ Khả năng – Sự bất lực

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Khả năng – Sự bất lực

Tuyển tập Tục ngữ Khả năng – Sự bất lực hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi.

Đua bơi với giải phải thua.

Mấy đời sứa vượt qua đăng.

Sứa không nhảy qua đăng.

Thuồng luồng ở sao được cạn.

Không có chó khiến mèo ăn cứt.
Không có trâu, bắt bò đi dẫm.

Rộng làm kép, hẹp làm đơn.

Nhặt che mưa, thưa che gió.

Thấp chui rào, cao lội nước.

Mèo nhỏ bắt chuột con.

Voi chẳng đẻ, đẻ thì to.

Áo ngắn rũ chẳng nên dài.

Ăn cướp dở không bằng ăn trộm.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy