Tục ngữ Hòa thuận

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Hòa thuận

Tuyển tập Tục ngữ Hòa thuận hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn.

Nhất sự thuận, vạn sự lành.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy