Tục ngữ Giống nhau

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Giống nhau

Tuyển tập Tục ngữ Giống nhau hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Dương gian làm sao, âm phủ làm vậy.

Ba thưng cũng vào một đấu.

Sung cũng như ngái, mái cũng như mây.

Thân chim cũng như thân cò.

Chim với phượng cũng kể loài hai chân, thú với kỳ lân cũng kể loài bốn vó.

Ngài khác gì tằm.

Lòng vả cũng như lòng sung, một trăm con lợn cũng chung một lòng.

Máu bò cũng như tiết dê.

Máu trâu cũng như máu bò.

Ếch nào chả là thịt.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy