Tục ngữ Giàu – Nghèo

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Giàu – Nghèo

Tuyển tập Tục ngữ Giàu – Nghèo hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

<script><script>


Phần 1

Đàn bà yếu chân mềm tay.

Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống.

Sống đâu là nhà, ngả đâu là giường.

Rượu treo, cháo thí, nghe hát nhờ.

Cái khó bó cái khôn.

Khó bó đến xương.

Giấu giàu không ai giấu được nghèo.

Ăn cháo làm báo cho con.

Tội gì bằng tội nghèo.

Túng thì tính.
Phần 2

Bần cùng sinh đạo tặc.

Đói ăn vụng, túng làm càn.

Giàu tân không bằng khó cựu.

Đói trẻ chớ vội lo, giàu trẻ chớ vội mừng.

Giàu chiều hôm, khó sớm mai.

Giàu hay mần, bần hay ăn.

Nhà giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn.

Giàu làm chị, khó lụy làm em.

Phú bất nhân, bần bất nghĩa.

Giàu sơn lâm tìm đến, khó giữa chợ tìm lui.
Phần 3

Kẻ đầy thưng khinh kẻ lưng bát.

Giàu trọng khó khinh.

Nước chảy chỗ trũng.

Ăn cơm cá thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy.

Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.

Giàu ăn khó chịu.

Chung nhau thì giàu, chia nhau thì khó.

Chữ phú đè chữ quí.

Kẻ một quan khinh kẻ chín tiền.

Giàu điếc, sang đui.
Phần 4

Giàu vẻ vang, sang lịch sự.

Của nhà giàu có nọc.

Gá bạc làm giàu, bắc cầu làm phúc.

Giàu về bạn, sang về vợ.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy