Tục ngữ Giáo dục

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Giáo dục

Tuyển tập Tục ngữ Giáo dục hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Phần 1

Non cao ai đắp mà cao,
Sông sâu ai bới ai đào mà sâu.

Cao nhân tất hữu cao nhân trị.

Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

Ếch ngồi đáy giếng.

Học tài thi phận.

Học ăn, học nói, học gói, học mở.

Văn hay chẳng lọ dài dòng.

Văn có bài, vũ có trận.

Dạy con nhà, con láng giềng khôn.

Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.
Phần 2

Dốt đặc còn hơn chữ lỏng.

Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau.
Anh em thuận hòa là nhà có phúc.

Em ngã thì chị phải nâng.
Đến khi chị ngã em bưng miệng cười.

Chị ngã em nâng.

Kính lão đắc thọ.

Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi.

Dốt đến đâu học lâu cũng biết.

Chẳng học lấy đâu biết chữ.

Chẳng cấy lấy đâu có thóc.

Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.
Phần 3

Có học mới biết, có đi mới đến.

Muốn sang thì bắc cầu kiều,
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Không thầy đố mày làm nên.

Học thầy không tày học bạn.

Chọn bạn mà chơi.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Tiên học lễ, hậu học văn.

Xướng ca vô loài.

Hát hay hơn hay hát.
Phần 4

Tiên học lễ hậu học văn.

Con học, thóc vay.

Mực mài tròn, mài son đánh giặc.

Muốn lành nghề chớ nề học hỏi.

Người roi, voi búa.

Có con không dạy, để vậy mà nuôi.

Yêu con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi.

Yêu cho vọt, ghét cho chơi.

Khi măng không uốn thì tre trổ vồng.

Măng không uốn, uốn tre sao được.

Phần 5

Bé chẳng vin, cả gẫy cành.

Non chẳng uốn, già nổ đốt.

Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy